Galerie

Fotografii despre monumentele judeţului Harghita

Armăşeni

Conacul de lemn Emeric Adorjan

Armăşeni

Ansamblul bisericii romano-catolice "Zămislirea Sf.Fecioare"

Atid

Biserica reformată, cu turnul- clopotniţă

Avrămeşti

Biserica unitariană

Bisericani

Ansamblul bisericii romano - catolice

Bodogaia

Biserica de lemn "Sf. ApostoliPetru şi Pavel" şi "Sf. Nicolae"

Borsec

Vila 49, azi vila nr. 51 - Emil

Borsec

Vechea uzină electrică, azi depozit al staţiunii balneare

Borsec

Pavilionul de protecţie alizvorului nr. 10 (Kossuth)

Călugăreni

Moară de vânt

Cârţa

Ansamblul bisericii fortificate romano - catolice "Adormirea Maicii Domnului"

Cârţa

Biserica romano-catolică "Adormirea Maicii Domnului"

Sândominic

Ansamblul bisericii romano - catolice "Sf. Dominic"

Păltiniş

Clopotniţă de lemn

Praid

Poartă de lemn

Cetăţuia

Cimitirul bisericii romano-catolice "Sf. Simion şi Iuda"

Cetăţuia

Cimitirul bisericii romano-catolice "Sf. Simion şi Iuda"

Dârjiu

Ansamblul bisericii unitariene fortificate

Dârjiu

Incintă fortificată

Forţeni

Ansamblul bisericii reformate

Ghipeş

Casă de piatră

Mădăraş

Moară de apă

Nicoleşti

Ansamblul bisericii romano- catolice "Sf. Nicolae"

Ciucsângeorgiu

Casă

Corund

Biserica unitariană

Corund

Muzeul sătesc, cu poarta delemn

Cozmeni

Ansamblul bisericii romano-catolice "Sf. Cosma şi Damian"

Cozmeni

Zid de incintă

Crăciunel

Ansamblul bisericii unitariene

Cristuru Secuiesc

Ansamblul urban "Piaţa Libertăţii I"

Cristuru Secuiesc

Gimnaziul Superior Unitarian

Daia

Ansamblul bisericii reformate

Feliceni

Biserica reformată

Gheorgheni

Biserica armeano - catolică "Naşterea Maicii Domnului"

Gheorgheni

Muzeul orăşenesc "Tarisznyas Marton"

Inlăceni

Ansamblul bisericii unitariene

Lutiţa

Ansamblul bisericii reformate

Mărtiniş

Conacul Ugron

Mărtiniş

Gospodăria Dombi Vilma

Mătişeni

Zid de incintă

Medişoru

Biserica unitariană

Mihăileni

Ansamblul bisericii romano- catolice "Sf. Mihail"

Misentea

Biserica romano- catolică "A Tuturor Sfinţilor"

Mugeni

Ansamblul bisericii reformate

Ocland

Zid de incintă cu turnul de poartă

Orăşeni

Biserica unitariană

Plăieşii de Jos

Ansamblul bisericii romano - catolice "Christos Rege"

Plăieşii de Jos

Casă de lemn

Porumbenii Mari

Ansamblul bisericii reformate

Potiond

Clopotniţă de lemn a bisericiiromano-catolice

Rugăneşti

Ansamblul bisericii reformate

Satu Nou

Ansamblul bisericii unitariene

Sâncrăieni

Ansamblul bisericii romano-catolice "Sf. Ştefan"

Sândominic

Poartă de lemn

Tomeşti

Casa Sándor

Tomeşti

Ruinele turnului bisericii medievale "Csonkatorony"

Topliţa

Biserica de lemn a mănăstirii"Sf. Ilie" din Stânceni

Valea Rece

Piua pentru cergi

Valea Strâmbă

Ansamblul bisericii romano- catolice "Sf. Ioan"

Vidacut

Biserica "Adormirea Maicii Domnului"

Miercurea Ciuc

Casa memorială Nagy Imre

Lupeni

Casa memorială a scriitorului Tamási Áron

Odorheiu Secuiesc

Casa memorială Tompa László

Siculeni

Coloana Siculicidium

Ciucsângeorgiu

Incintă fortificată

Satu Mare

Poartă de lemn

Satu Mic

Clopotniţa de lemn a bisericii reformate

sat Tuşnad

Crucea de piatră în amintirea epidemiei de ciumă

Cuşmed

Clopotniţă de lemn

Gheorgheni

Casa Czaran

Ditrău

Zid de incintă, cu ediculul porţii

Săcel

Turnul - copotniţă al bisericii"Sf. Arhangheli"

Sânmartin

Capela romano - catolică

Şimoneşti

Biserica unitariană, cu turnul-clopotniţă

Şoimuşu Mic

Biserica reformată

Tărceşti

Clopotniţa de lemn a bisericii unitariene